برای اثبات عملکرد صحیح نرم افزار سازه سقف  ؛ سه مثال متفاوت از سه مرجع معتبر طراحی سازه های فولادی در کشور برای شما عزیزان در این قسمت آورده شده است. این سه مثال از سه کتب طراحی سازه های فولادی نوشته اقایان ازهری و میرقادری ، طاحونی ، جعفری و اصغر سرخی انتخاب و عیناً از صفحات کتاب اسکن شده است. در این مثال ها نتایج محاسبات با نتایج نرم افزار قیاس شده است. شما کاربران محترم نیز میتوانید به غیر از ارزیابی خود ؛ برای اطمینان به عملکرد صحیح نرم افزار ؛ از این مثال ها نیز استفاده کنید؛ بطوریکه مقادیر خواسته شده در نرم افزار را طبق داده های مثالهای فوق وارد نرم افزار کنید و نتایج طراحی را با نتایج موجود در مثالها مقایسه نمایید. کاربران عزیز میتوانند این سه مثال را از لینک های زیر دانلود نمایند.


 

 

گروه ایرانی نرم افزار عرشیا

www.sazesaghf.ir