برخی از کاربران و دوستان عزیز دلیل مختصر بودن خروجی نرم افزار را خواستند بدانند

که به استحضار این دوستان میرسانیم 

 هدف از خروجی نرم افزار ارائه خلاصه نتایج طراحی برای ثبت در سوابق طراحی پروژه و همچنین استفاده از اطلاعات مذکور برای پر کردن جداول و یا قرار دادن مقادیر طراحی در نقشه های تیپ مربوطه خواهد بودفرض طراحان نرم افزار براینست ،تمام مهندسین مخصوصا مهندسین محاسب محترم کاملا به محاسبات دستی این سقفها آشنا بوده منتها بدلیل وقت گیر بودن محاسبات دستی از نرم افزار استفاده کرده اند ، بنابراین از قراردادن فرمولهای محاسباتی و غیره که تکرار واضحات خواهد بود خودداری شده است دوستانی که احیانا تمایل دارند مجددا نحوه محاسبه این تیپ سقفها را مرور نمایند میتوانند به مراجعی که در نرم افزار معرفی شده است مراجعه نمایند و اگر ابهامی دارند خوشحال خواهیم شد با ما تماس بگیرند که در خدمتشان باشیم.

 گروه ایرانی نرم افزار عرشیا

 Arshia Iranian Software Group ( A I S G )